O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI CEL PROJEKTU DZIAŁANIA PLAN ZAJĘĆ

Zielona Góra i okolice stanowią liczną bazę zakładów pracy związanych z branżą logistyczną. Są to dziesiątki miejsc pracy dla młodych ludzi, zwłaszcza wykształconych w tym kierunku. Zostało to dostrzeżone przez władze oświatowe i od kilku lat zaczęto w części szkół tworzyć klasy o profilach logistycznych i spedycyjnych.

Projekt "Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku" został stworzony i jest realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. Jego uczestnikami są uczniowie klas drugich w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie mają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie swojego zawodu, wykraczających poza ramy programu szkolnego. Dzięki dodatkowym zajęciom w pracowni logistyczno-spedycyjnej, wyjazdom studyjnym do centrów logistycznych, odbyciu stażu w firmach spedycyjnych i logistycznych, szkoleniom w Wyższej Szkole Logistyki oraz uzyskaniu prawa jazdy, będą oni z pewnością spełniać wymagania potencjalnych pracodawców.

 

__________________________________________________________________________________________________________________
ZSEk. 2010-2011