O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI CEL PROJEKTU DZIAŁANIA PLAN ZAJĘĆ

20 września 2010 r. rozpoczęły się zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego "Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku" dla 55 uczniów klas II w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

Zajęcia są prowadzone przez p. Sławomira Kruszelnickiego w wyremontowanej pracowni logistyczno-spedycyjnej (sala 301). Odbywają się według harmonogramu, który został wkomponowany w plan lekcji poszczególnych klas.

Pracownia została wyposażona w 15 stanowisk komputerowych dla uczniów, projektor multimedialny oraz specjalistyczny sprzęt, umożliwiający praktyczne wykorzystanie zdobywanych umiejętności. W ramach projektu zakupiono m.in.: regały, europalety, modele pojazdów używanych w branży TSL, skaner i drukarkę do kodów kreskowych. Uczniowie otrzymali również komplet podręczników, co pozwala na realizację treści ponadprogramowych.

____________________________________________________________________________________________________

Wyniki ankiety, przeprowadzonej po I semestrze, świadczą o zadowoleniu uczestników z zajęć w pracowni:

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
ZSEk. 2010-2011