O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI CEL PROJEKTU DZIAŁANIA PLAN ZAJĘĆ

W maju 2011 r. odbyły się ostatnie zajęcia w pracowni logistyczno-spedycyjnej. Uczestnicy projektu "Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku", podzieleni na 4 grupy, uczestniczyli w 60 godzinach zajęć, prowadzonych przez p. Sławomira Kruszelnickiego. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę zawodową, co było monitorowane w postaci testów, dotyczących omawianych zagadnień. Na koniec szkolenia młodzież wzięła również udział w wewnętrznym egzaminie, podsumowującym całokształt kursu.

W trakcie zajęć uczniowie korzystali z wyposażenia pracowni logistyczno-spedycyjnej - stanowisk komputerowych, sprzętu, używanego w logistyce, poglądowych modeli maszyn i samochodów, używanych w branży TSL. Podczas ćwiczeń uczestnicy wypełniali dokumentację (np. listy przewozowe), rozwiązywali zadania, mogące mieć miejsce w rzeczywistej pracy. Zajęcia wielokrotnie były urozmaicane filmami i prezentacjami, wyświetlanym za pomocą laptopa i projektora (zakupionych w ramach projektu).

Wyniki ankiet, przeprowadzonych wśród uczestników zajęć, świadczą o tym, że uczniowie są zadowoleni z tej formy poszerzania wiedzy, przygotowanie prowadzącego do zajęć i dodatkowe, atrakcyjne pomoce, w dużym stopniu spowodowały zwiększenie zainteresowania tematyką związaną z branżą TSL. Zajęcia pomogły również w lepszym wykorzystaniu wiedzy podczas stażu zawodowego.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali na zakończenie roku szkolnego certyfikat ukończenia szkolenia.

___________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________
ZSEk. 2010-2011