O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI CEL PROJEKTU DZIAŁANIA PLAN ZAJĘĆ

W dniu 6 czerwca 2011 r. uczestnicy projektu wyjechali do Poznania, w celu odbycia staży zawodowych w firmach branży TSL. Towarzyszyli jej opiekunowie - p. Ewa Mariańska i p. Anna Przemyślańska oraz nauczyciele zatrudnieni w projekcie - p. Agata Ast i p. Przemysław Świtek. Zakwaterowanie młodzieży zostało zorganizowane w hostelu Cameleon, w samym centrum miasta. W tym samym budynku mieści się też Piwiarnia Warecka, gdzie nasi uczniowie spożywali posiłki.

Staże odbywały się w 14 firmach zlokalizowanych w samym Poznaniu, lub na obrzeżach miasta. Największa grupa młodzieży zapoznawała się z funkcjonowaniem firmy Cegielski, spore zespoły uczniów przyjęły również: Poczta Polska, DHL i TNT. Po zakończeniu pierwszego tygodnia stażu, młodzież, pod opieką p. Ewy Mariańskiej i p. Marty Daleckiej, skorzystała z rozrywek w postaci wyjścia do kina, do zoo i na basen.

Powrót z Poznania nastąpił 17 czerwca 2011 r., a po zakończeniu roku szkolnego wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu stażu, wystawione przez pracodawców. Opiekunowie, zajmujący się uczniami w firmach, chwalili naszą młodzież za przygotowanie merytoryczne, często przewyższające umiejętności studentów logistyki, odbywających praktyki zawodowe.

___________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________
ZSEk. 2010-2011