O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI CEL PROJEKTU DZIAŁANIA PLAN ZAJĘĆ

18 października 2011 r. 30 uczestników projektu "Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku" rozpoczęło zajęcia na kursie prawa jazdy. Uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w tym działaniu dzięki uzyskaniu najwyższej średniej z testów na zajęciach w pracowni logistyczno-spedycyjnej, najlepszej frekwencji na zajęciach oraz najwyższej średniej ocen na koniec II klasy.

Spośród kilku szkół nauki jazdy, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe, najlepsze warunki zaproponowała firma Maks, która zgodziła się w krótkim czasie przeszkolić dużą grupę kursantów. Część szkół zrezygnowała, gdyż pod koniec roku sporo osób zapisało się na kursy, chcąc zdawać egzamin na "starych" (łatwiejszych) zasadach.

Pierwsza część zajęć to teoria, prowadzona w sali ZSEk., po której uczestnicy kursu wyruszą na zielonogórskie drogi. Pierwsi uczniowie, po zdaniu wewnętrznego egzaminu teoretycznego, rozpoczną jazdy na początku listopada.

Powodzenia!

 

__________________________________________________________________________________________________________________
ZSEk. 2010-2011