O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI CEL PROJEKTU DZIAŁANIA PLAN ZAJĘĆ

W pierwszym tygodniu nauki nowego roku szkolnego uczniowie klas II w zawodach technik logistyk i technik spedytor zostali poinformowani o możliwości uczestnictwa w projekcie.

W dniu 9.09.2010 r. odbyło się spotkanie informacyjne z rodzicami beneficjentów. Zaprezentowano im główne cele i założenia projektu oraz rozdano deklaracje uczestnictwa.

W dniach 9-10.09.2010 r. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, w wyniku której wyłoniono 55 uczniów przystępujących do jego realizacji. Ze względu na duże zainteresowanie, a przy tym ograniczoną ilość miejsc, o możliwości udziału w projekcie decydowała średnia ocen uzyskana na zakończenie pierwszej klasy.

__________________________________________________________________________________________________________________
ZSEk. 2010-2011