O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI CEL PROJEKTU DZIAŁANIA PLAN ZAJĘĆ

W dniu 17.01.2012 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze odbyła się konferencja pod hasłem "Logistyk, spedytor - zawód na topie". Było to jednocześnie podsumowanie realizowanego od września 2010 r. projektu w ramach EFS "Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku".

W konferencji brali udział wszyscy uczniowie, którzy byli beneficjentami projektu oraz nauczyciele przedmiotów logistycznych i spedycyjnych w ZSEk. Po oficjalnym otwarciu konferencji przez dyr. ZSEk. - p. Barbarę Bogacz Szczepańską i wprowadzeniu do głównej części przez koordynatora projektu - p. Agatę Ast, uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania ciekawych, przedstawionych w atrakcyjnej formie, wykładów, które wygłosili - kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, doc. dr inż. Ireneusz Fechner, rzecznik prasowy WSL - p. Wojciech Zalewski oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego - dr Krzysztof Witkowski i dr inż. Michał Sąsiadek. Głos zabrali również - prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz oraz zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra - p. Lidia Gryko. Sami uczniowie wspominali działania projektu - w ich imieniu wystąpili: Jagoda Brykowicz i Maciej Hassa. Przerywnikami, które dodatkowo urozmaicały konferencję, były - prezentacja rezultatów projektu, przygotowana przez p. Przemysława Świtka oraz film dokumentujący działania "Akademii...", który zilustrował je w zwartej, dynamicznej formie, trafiającej zwłaszcza do młodych odbiorców. Całą imprezę prowadził (bardzo profesjonalnie) p. Sławomir Kruszelnicki.

Zaproszeni goście nie ukrywali uznania dla organizatorów i realizatorów zarówno samej konferencji, jak i całego projektu. Zapewne współpraca "Ekonomika" z obydwoma uczelniami - WSL i UZ w zakresie działań promujących logistykę oraz rozwijających umiejętności naszych uczniów będzie systematycznie wzrastać, zwłaszcza w kontekście kolejnej edycji projektu "Akademia dobrych praktyk", która rusza już za pół roku.

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
ZSEk. 2010-2011